GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

Địa chỉ:  Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai

Email: tthcshbt.iapa.@gialai.gov.vn hoặc thcshaibatrungiapa@gmail.com

Điện thoại: 02693604868

 

1. Mô hình hoạt động: Giáo dục học sinh.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên có trình độ Cao Đẳng, Đại học. Là những giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua, có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, yêu thương giúp đợ học sinh hết mình, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng của huyện nhà về học lực và phong trào.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Giao lưu và hội nhập quốc tế qua việc chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản giúp học sinh giao lưu và hội nhập tốt với bạn bè quốc tế, tổ chức liên kết với một số trường quốc tế giúp học sinh làm quen với môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và hình thức đánh giá phù hợp với năng lực học sinh; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học chính khoá, ngoại khoá chuyên đề
- Tổ chức học theo phòng học bộ môn, học trên mạng; mở rộng các hình thức dạy và học đối với các trường trong và ngoài nước.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành.
- Tổ chức mô hình Câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh (Văn hóa, nghệ thuật, thể thao…) Tổ chức các buổi hội thảo luận các chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, các sáng kiến có hiệu quả,… phục vụ cho công tác dạy và học.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch của tổ chức trong nhà trường
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chuyên đề, chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ theo sở thích của học sinh.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biện, thi học sinh thanh lịch…với các trường trong và ngoài huyện Ia Pa.
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Làm tốt công tác tư vấn để kịp thời tư vấn về tâm lý, tình cảm cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh.

- Thực hiện tốt hai phong trào lớn của ngành về "Duy trì sĩ số" phải đạt 99%, phong trào xây dựng trường học "Xanh - Sạch -  Đẹp - An toàn" phải đạt 14/16 tiêu chí".

                                                                                                          BAN GIÁM HIỆU